Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 9, 2020

Den här veckan uppdaterar vi oss på kodtester då Henrik Enström gör ett återbesök i podden. Vi får höra om olika typer av tester och prov och när de passar att använda. Henrik berättar även om hur du sätter rätt nivå och tips till dig som ska göra det. 

Denna vecka lanserar vi på Ants en tävling tillsammans med Future Skill som vi kallar för Space challange. Gå in och tävla om vem som är bäst på att koda! 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se