Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 7, 2021

Hyper Island är ett av de världsledande utbildningsföretagen och idag gästas vi av deras VD, Heidi Rundt. Heidi delar med sig av sina tankar om framtidens utbildning, hur digitaliseringen påverkar utbildning och vilka behov av kompetenser den för med sig. Vi får även tips på olika verktyg för att ses digitalt och hur man får till effektiva möten. Avslutningsvis leder samtalet in på kompetensbristen och livslångt lärande. 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se