Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 14, 2021

Idag gästas vi av Maria Börjesson som är VD för Knowit Development och Knowit Mobile Stockholm. Maria berättar om sina erfarenheter om hur du kan vända en dålig kultur, driva förändringar och hur du kan växa och skapa duktiga ledare. Vi får även höra om Knowits modell för hur de strukturerar sina team och hur de sätter upp processer och strukturer. Avslutningsvis leder samtalet även in på feedback och feedbackkultur. 

 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se