Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 6, 2021

Den här veckan gästas vi av Anthony Mccarrick från Södertälje kommun. Anthony är lärare i grunden och berättar hur det kom sig att han blev Digitaliseringsstrateg och vad arbetet går ut på. Vi får höra om hur digitaliseringen påverkar offentlig och hur man kan bli bättre på att arbeta bättre och snabbare med digitaliseringsfrågor. Vi får även höra Anthonys spaningar på framtiden och vikten av att kolla på andra som lyckas. 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se