Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 13, 2021

Den här veckan får vi besök av Redpill Linpros VD Henrik Gavelli. Henrik har varit med på en riktig tillväxtresa och berättar om företagets framgångsfaktorer och hur de tänker kring organisationsstruktur och ledarskap när organisationen växer. Vi får även höra hur de arbetar med sin rekryteringsfunktion, en kultur som bygger på intresset för teknik och hur man kan arbeta med kunskapsutbyte. Avslutningsvis får vi några framtidsspaningar om branschen. 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se