Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2021

Idag får vi besök av Mikael Larsson från Learnster som är en LMS-plattform för att effektivera och underlätta lärande i organisationer. Mikael berättar om sin resa fram tills Learnster och hur det kom till. Vi får höra om Mikaels tankar om digitalt lärande, effektivt lärande, hur man som företag kan tänka kring lärande och karriärvägar - Det mesta om lärande helt enkelt. 

Avslutningsvis får vi även höra Mikaels spaningar framåt i branschen. 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se