Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 8, 2021

Telia har en av de största Talent Acquisition-avdelningarna i sverige. Erik Sjöström berättar om hur de organiserar sig och arbetar med kompetensförsörjning av sina rekryterare. Vi får även höra om hur de arbetar med självlärande team och olika communitys och expertområden. 

Erik har varit i rekryteringsbranschen länge och delar med sig av sina tankar om hur branschen förändrats och vuxit de senaste åren. Sist men inte minst får vi höra om hur Telia arbetar med sin Employer branding. 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se