Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 6, 2021

Denna vecka gästas Techrekpodden av Camilla Wikland & Frida Monsén från ICA Gruppen där Camilla arbetar som TA Manager och Frida som Learning Lead. Vi får höra hur de tar sig an kompetensbristen inom tech genom att gifta ihop lärande och TA, och utveckla sina redan anställda istället för att bara rekrytera in kompetensen. Camilla och Frida berättar om hur man kan få det att fungera och vilka framgångsfaktorer de sett hittills. 

Vi får även höra om deras respektive områden som hur man kan arbeta med lärande i en stor organisation, ledarskapsutveckling och hur de arbetar med sin Employer branding. 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se