Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2018

När Andreas Lundgren började på Tink år 2012 så var de bara fyra personer. Idag är de på väg att bli över 100 anställda och revolutionerar bankvärlden genom att förenkla det tråkiga och jobbiga i privatekonomi. Hör Andreas berättelse om hur det hela startade, bankernas mottagande av en helt ny aktör på marknaden och hur man kan rekrytera underifrån respektive utifrån i sin organisation.

 

Läs mer om Ants

Linkedin

Facebook

Instagram