Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 3, 2022

Magnus Andersson har gått från professionell dansare till att idag arbeta som Agil Coach, och idag gästar han Techrekpodden! Magnus delar med sig av sina erfarenheter och tankar om hur man kan skala upp det agila och sprida tankesättet till alla delar av organisationen. Vi får höra om olika verktyg och principer, och vilka de vanligaste fallgroparna är.

Samtalet tar även sin väg in på värderingar och principer och vad ett modernt ledarskap kan vara. Avslutningsvis får vi några reflektioner om Malmös tillväxt inom tech och innovation.

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.