Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 13, 2023

Linnea Bywall är något så häftigt som psykolog inom näringslivet och vi är glada att hon denna vecka gästar Techrekpodden. Hon pratade om vikten av att arbeta med uppföljning för att utveckla sitt ledarskap och hur feedback och performance reviews kan hjälpa till. Hon betonade också vikten av psykologisk trygghet på arbetsplatsen.

Linnea jobbar för närvarande på Alva Labs, ett Saas-bolag vars produkt är rekryteringstester. Vi får höra vilka tester som fungerar, inklusive fem faktor-test (Big 5), och hur de kan användas i rekrytering av utvecklare och ledare. Linnea diskuterade också processen vid rekrytering, inklusive kodtester och förväntansmöten, samt rekrytering internt.

Är ditt företag i behov av IT-rekrytering, eller vill du tipsa om en gäst? Hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.