Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2023

I det här avsnittet av Techrekpodden dyker vi ner i HR Tech-världen med Catherine Chamera, Product Marketing Manager på Visma Talent Solutions. Catherine har en fascinerande resa från att börja inom HR till att utforska korsningen mellan marknadsföring och UX-design.

Catherine ger oss en inblick i konceptet Employer Branding som paketeringen av en upplevelse, där organisationen ses som en produkt som säljs till potentiella anställda. Hon belyser vikten av att ha en solid grund inom företaget innan man går utåt med sitt arbetsgivarvarumärke. Rekryterare som säljare, arbetet med EVP och ambassadörsprogram är några av de spännande ämnen vi täcker.

Vi diskuterar även influencer marketing inom HR. Hur kan företag nyttja sina anställdas nätverk för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke? Och vad innebär det att arbeta med mikroinfluencers inom detta område? Catherine belyser hur olika grupper inom organisationen kan bidra till företagets Employer Branding strategi och delar praktiska tips om hur detta kan implementeras.

Om du är intresserad av att djupdyka i HR Tech, Employer Branding och hur man skapar en effektiv strategi med hjälp av interna resurser, missa inte detta avsnitt med den insiktsfulla Catherine Chamera!

Är ditt företag i behov av IT-rekrytering, eller vill du tipsa om en gäst? Hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.