Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 14, 2023

I det här avsnittet av Techrekpodden har vi nöjet att välkomna Oliver O'Hehir, Tech Director på Postkodlotteriet. Vi får lyssna till hans resa om hur han från Dublin kom att hamna hos en av de mest kända lotteriorganisationerna Postkodlotteriet. Oliver berättar även hur Postkodlotteriet arbetar med ideella organisationer och bland annat att lotteriets överskott går till just dessa.

Med kunden i fokus, utforskar vi hur Oliver och hans team sätter strategier och bygger team för att leverera värde genom teknik. Han berättar hur de har arbetat för att skapa sammanhängande internationella team som utvecklar lösningar som sträcker sig över landsgränser där tydlighet, tillit och gemensamma mål har varit viktiga faktorer.

Vi avslutar med att prata om de stora trenderna just nu samt hur han ser att teknikvärlden kommer att utvecklas under de kommande tio åren med AI och säkerhetsfrågan i fokus

Oliver delar dessutom med sig av tre inspirationstips som listas nedan: 

  • Podcast: The Rest Is Politics - Alastair Campbell & Rory Stewart
  • Bok: Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In -  Roger Fisher, William L. Ury & Bruce Patton
  • Blogg: Hacker News 

Är ditt företag i behov av IT-rekrytering, eller vill du tipsa om en gäst? Hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.