Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 17, 2018

Techrekpodden är tillbaka och vi rivstartar säsongen med en intervju med Elin Filipp från Ants. Kan Talla fråga Obie om Aloha sköter sig? Elin har ett stort intresse för bottar och berättar i avsnittet hur det har hjälpt både henne och Ants att förbättra organisationen och frigöra tid.

Vi får också höra Elin om hur HR kan använda sig av ny teknik och hennes svar till dom som säger att robotarna kommer ta våra jobb.

 

Länkar till de botar och verktyg Elin nämner i avsnittet:

https://aloha.ftw.nyc
https://obie.ai
https://talla.com
https://oneflow.com/sv
https://www.duolingo.com

 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om oss på Ants.se.

Linkedin

Facebook

Instagram