Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2018

Att man vill kolla kandidaters tekniska nivå i en rekrytering känns självklart, men hur gör man det på bästa sätt? Carl-Johan och Henrik Enström tar en djupdykning i ämnet kodtester.

Henrik, som är VD och grundare på Future skill, är även expert på smarta sätt att jobba med kodtester och i det här avsnittet delar han med sig av best practices för att lyckas. Vi får också höra om Henriks karriär, hur en idealisk rekryteringsprocess går till och vad som enligt Henrik är viktigast att tänka på som chef.

 

Läs mer om Future skill

Länkar till de studier och tester Henrik nämner i avsnittet:

Sofia Sjöbergs studie

Joel Spolsky-testet

Valves personalhandbok

IAT-testet

 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om oss på Ants.se.

Linkedin

Facebook

Instagram