Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2018

Kan vi lösa kompetensbristen genom kompetensförflyttningar? Enligt Ann Mårder kommer det vara nyckeln för många techbolag framöver istället för att rekrytera utifrån. Nordic Choice Hotels ska under de närmsta fem åren rekrytera 25 000 personer. En riktig utmaning och Ann berättar i avsnittet om hur de försöker arbeta långsiktigt och tidigt ta sig an problemen som kan uppstå i och med kompetensbristen inom olika yrken. 

Carl-Johan och Ann diskuterar även fördelar och nackdelar med att ha en centraliserad eller decentraliserad företagsstruktur, om Nordic Choice nystartade gymnasieskola och digitaliseringen av hotellbranschen. 

 

Tack för att ni lyssnar på Teckrekpodden! Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om oss på Ants.se.

Linkedin

Facebook

Instagram