Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2018

I det här avsnittet gästas Techrekpodden av Anna Berggren. Anna har en imponerande karriär, där hon bland annat varit CIO på Manpower, där hon arbetade när företaget befann sig under en period av stor tillväxt. I det här avsnittet diskuterar vi bland annat om utmaningarna i att vara kvinnlig chef i en manlig värld, avsaknaden av kvinnor på chefsposter, men också hur man som företag kan locka fler kvinnliga kandidater.