Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 10, 2019

Techrekpodden gästas denna vecka av Ann Hellenius som är CIO/CDO på Scandic Hotels och sitter med i regeringens digitaliseringsråd. Ann insåg tidigt att hon var mer intresserad av hur tekniken påverkar människor än själva tekniken. Under sin karriär har hon drivit utveckling och delar i samtalet med sig av sin kunskap om hur du lyckas. Vi får höra om hur varför det är så viktigt att vara en närvarande ledare, företags drivkraft, effektiva möten och hur offentlig sektor kan lära av näringslivet och vice versa. 

Vi får också höra om vad de egentligen sysslar med på regeringens digitaliseringsråd, vad som definierar en välfungerande styrelse och digitaliseringen av hotellbranschen. 

 

Tack för att du lyssnar på Teckrekpodden! Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se