Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 26, 2018

Denna vecka träffar Carl-Johan Cecilia Eriksson som är Global HR director på Eyetrackingföretaget Tobii, en titel värd att skryta med! Samtalet handlar om utmaningar med att växa som företag och vilken roll HR har i den processen. Också om internationell rekrytering, att byta språk internt på företaget från svenska till engelska och vägen mot att bli ett börsbolag.

 

Läs mer om Ants på ants.se

Linkedin

Facebook

Instagram