Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 2, 2018

I det här avsnittet av Techrekpodden gästar en riktig veteran i Tech-branschen, nämligen Fredrik Von Essen. Fredrik har jobbat med frågor som rör kompetensbehov i IT-branschen i över 20 år och är idag näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen. Samtalet kretsar mycket kring om att det snart kommer saknas 70 000 personer i IT-branschen och strategier för att motarbeta den enorma kompetensbristen. Klicka här för att komma till rapporten IT-kompetensbristen som Carl-Johan och Fredrik pratar om i avsnittet.

Läs mer om Ants på ants.se

Linkedin

Facebook

Instagram