Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 22, 2019

Denna vecka kör vi en repris av Techrekpoddens mest lyssnade avsnitt hittills, nämligen intervjun Carl-Johan gjorde med Katarina Berg våren 2018. 

Katarina började på Spotify 2013 och har varit med på den enorma tillväxtresa musikstreamingföretaget gjort sedan dess. Vi får bland annat höra om hur Spotify lyckats med deras företagskultur under tillväxten, varför det kan vara farligt med fokus på cultural fit, det viktiga i att binda ihop HR & marknad samt hur HR måste arbeta för att få sin röst hörd.

 

Tack för att du lyssnar på Teckrekpodden! Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se

Följ oss på LinkedinFacebook och Instagram