Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 23, 2020

Denna veckan gästas vi av Eva Glaumann  och Kristian Andersson från Jobbsprånget som är ett praktikprogram för nyanlända akademiker. Eva och Kristian berättar mer om vad Jobbsprånget är och hur det kom till. Vi får också höra om hur du som arbetsgivare kan tänka och hur det går till att ta in en praktikant via Jobbsprånget. 

Vi får även höra Kristians tankar om rekrytering och om rekryteringsläget i Göteborg.

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se 

Läs mer om vår utbildning Copywriting för rekryterare

Läs mer om vår kodtävling Ants Space Challange