Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 18, 2021

Techrekpodden är tillbaka för ytterligare en säsong! I det första avsnittet får vi lära oss mer om Insurtech med Henrik Allert. Vad är det egentligen, och hur ser framtiden ut för försäkringsbranschen? Vi får även höra mer om hur pension och försäkringar arbetar med sin IT idag, de stora transformationsprojekten det för med sig och vilka trender Henrik ser. 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se