Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 9, 2018

Den här veckans gäst är en riktig människokännare - Leila Ljungberg! Hon har jobbat med människor hela sin karriär och har nu landat hos Snow Software som People and Culture Director. Vi pratar om att växa som företag och att rekrytera mångfald och vilka utmaningar man möter i den processen. Hur gör man för att inkludera alla när de anställda är spridda över kontor runt om i världen?

Läs mer om Ants på ants.se

Linkedin

Facebook

Instagram