Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2021

Från psykolog till att driva Hackathons. Idag gästas vi av Ann Molin som grundat stiftelsen Hack for Earth. Vi får höra om Anns bakgrund och den hektiska perioden när hon arbetade på Arbetsförmedlingen och tog sitt första jobb som chef när etableringsprogrammet infördes. Det var även på Arbetsförmedlingen hon först kom i kontakt med Hackathons. Ann delar med sig av sina lärdomar från de senaste åren och hur du kan skapa Hackathons som skapar värde, samt hur du kan göra verklighet av alla lösningar efter avslutat Hackathon. 

Vi får även höra om Hack for Eearths arbete framåt och hur du kan arbeta med mångfald i Hackathons. 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se