Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 29, 2021

Change Collective arbetar för att sätta våld i nära relationer på företagens agenda. Iwette Rapoport delar med sig om varför hon startat upp bolaget och hur stort problemet faktiskt är. Vi får höra om hur våldet brukar uppstå och de vanligaste faserna.

Iwette berättar även om arbetsgivarperspektivet och hur det kan påverka arbetet, samt hur du som arbetsgivare kan upptäcka problemen och hjälpa till. 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se