Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 14, 2022

Denna vecka gästar Paulin Larsen Berglöf och Emma Lindgren, grundare för företaget Whippy.
Ett företaget som riktar in sig på framför allt onboarding, och skräddarsydda processer för deras kunder.

I avsnittet pratar Paulin och Emma om både preboarding, onboarding och offboarding, och hur alla steg har 
en stor positiv inverkan på både medarbetaren och chefen, samt vilka små steg som faktiskt krävs för att nå sitt mål
och ge en mer uppskattad och trivsam arbetsplats.