Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2018

Maria Rankka berättar om sitt förändringsarbete i Stockholms Handelskammare. Vi diskuterar hur Maria förändrade handelskammaren från dammig organisation till dagens modern organisation men hinner också med att diskutera migrationsfrågor och näringslivets förhållande till trögheten i demokratiska processer....


Feb 19, 2018

I det här avsnittet gästas Techrekpodden av Anna Berggren. Anna har en imponerande karriär, där hon bland annat varit CIO på Manpower, där hon arbetade när företaget befann sig under en period av stor tillväxt. I det här avsnittet diskuterar vi bland annat om utmaningarna i att vara kvinnlig chef i en manlig...


Feb 12, 2018

I det här avsnittet av TechRek podden pratar Carl-Johan med Sandra Lindberg på Quickspin om hur det är att driva ett team som är utspritt i världen, vikten av kommunikation inom IT men också hur företagskultur ändras i takt med att företaget växer. Hur arbetar man aktivt för att inkludera medarbetare när...


Feb 5, 2018

I det här avsnittet Techrekpodden gästas Carl-Johan av Dag Wolters från Hello World! Dags son visade vid 12 års ålder stort intresse för programmering, men det fanns ingenstans att vända sig för att utveckla intresset. Till sist sökte sig familjen till USA, där det finns ett stort antal programmeringsläger...