Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2019

Caroline Fjellner har en bakgrund från Chalmers där hon tog sin master i industriell design. Vi får höra om hennes karriär på företag som Accenture, Scania och Lynxeye. 2014 startade Caroline &frankly som är ett digitalt verktyg för att mäta och driva engagemang på arbetsplatsen genom pulsmätningar. Vi får...


May 20, 2019

Denna vecka gästas Techrekpodden av Ulrika Hofman från Mobile Interaction. Vi får höra om varför det kan vara bra att arbeta med pulsmätningar istället för klassiska årliga medarbetarundersökningar och hur de kan vara en vägvisare för ditt företag. Ulrika har även bra reflektioner och tips om hur du...


May 13, 2019

Denna vecka gästas Techrekpodden av Sveriges allra första IT-minister. Anna-Karin Hatt hade innan det bland annat varit stabschef till Maud Olofsson och hade en nyckelroll i skapandet av Alliansen som bildade regering efter valet 2006. 2010 utsågs hon till IT- och regionminister och sedan IT- och energiminister...


May 6, 2019

Daniel Wellington har väl knappast gått någon förbi. Klockföretaget har idag även en stor IT-avdelning där dagens gäst verkar. Daniel Näsman är Global Head of IT Development och pratar om hur det har varit att komma in som ny ledare i organisationen. Vad ska man tänka på för att skapa duktiga ledare och hur...