Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 18, 2018

Katarina Berg har tidigare varit HR-chef på bland annat Kanal 5, Swedbank, 3 och Rusta. Sedan 2013 har hon varit på Spotify som haft en enorm tillväxt sedan dess.

Hör Katarina berätta om hur Spotify lyckats med deras företagskultur under tillväxten, varför det kan vara farligt med fokus på cultural fit, det viktiga i att binda ihop HR & marknad samt hur HR måste arbeta för att få sin röst hörd. Carl-Johan och Katarina diskuterar även de kompetensutvisningar som drabbat Spotify, hur du kan utbilda chefer i den egna organisationen och mycket annat. 

 

Techrekpodden leds av Carl-Johan Hamilton, Vice VD för rekryteringsföretaget Ants. Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om oss på Ants.se.

Linkedin

Facebook

Instagram