Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 4, 2019

2010 flyttade Ayne Assegahegne från Etiopien till Sverige för att ta sin Master i datavetenskap. Till skillnad från idag var det svårare att få jobb och många företag hade krav på svenska, vilket ledde till att Ants började med ett språkprogram och det var där Carl-Johan lärde känna Ayne. Vi får höra om hur det är att komma till en annan kultur i Sverige och vad företag kan tänka på för att underlätta för den som kommit hit. Ayne berättar om de största utmaningarna, tankar om förbättringar och om hur marknaden för tech ser ut och växer i Etiopien. 

 

Tack för att du lyssnar på Teckrekpodden! Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se

Följ oss på LinkedinFacebook och Instagram