Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2019

Denna vecka gästas Techrekpodden av Ulrika Hofman från Mobile Interaction. Vi får höra om varför det kan vara bra att arbeta med pulsmätningar istället för klassiska årliga medarbetarundersökningar och hur de kan vara en vägvisare för ditt företag. Ulrika har även bra reflektioner och tips om hur du kan arbeta med Talent Management, Pre- och onboarding och din Employee experience. Vi får också höra om varför HR borde börja arbeta mer i synk med företagens sälj- och marknadsavdelningar. 

 

Tack för att du lyssnar på Teckrekpodden! Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se