Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 24, 2020

Många företag är idag mitt i en kris då coronapandemin kastat omkull hela världen och ekonomin vilket gör kriskommunikation till ett aktuellt ämne. Dagens gäst är Karin Hagman som idag är VD på IQ-initiativet som är en organisation som verkar för en smartare och bättre syn på alkohol. 

Karin arbetade som kommunikationschef på Kommunal under deras kris 2016 och delar med sig av många lärdomar i hur man på bästa sätt kommunicerar under en kris. Vi får höra om vikten av internkommunikation och hur du som ledare kan agera vid kris. 

Avslutningsvis går samtalet in på Karins nuvarande roll som VD för IQ och vi får bland annat höra om varför det är bra att som företag ha en alkoholpolicy och hur du lyckas med beteendeförändringar på ett företag. 

 

Tack för att du lyssnar på Teckrekpodden! Är ditt företag i behov av IT-kompetens eller vill du delta på ett rundabordssamtal, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se