Preview Mode Links will not work in preview mode

May 4, 2020

Viktor Nord gör comeback i Techrekpodden för att ge oss en uppdatering på vad som fungerar bäst just nu i annonsering mot kandidater. Den pågående krisen har gjort att annonskostnader på sociala medier sjunkit med runt 50 % vilket ger möjligheter för den som har möjlighet att fortfarande anställa till sin IT-avdelning. Vi får också höra vilka insatser du kan göra vid rekryteringsstopp för att hålla kandidater varma och utnyttja tiden. Samtalet leder även in på varför HR måste förstå affären och spaningar på hur HR kommer påverkas i längden av krisen. 

Tack för att du lyssnar på Teckrekpodden! Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se