Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 2, 2020

Idag så får ni inte höra Techrekpodden utan Let's tech-podden som intervjuat Carl-Johan. Intervjuare är Henrik Enström som även var med i Techrekpoddens 27:e avsnitt. Vi får bland annat höra CJs tankar om entreprenörskap, digitalisering och branschskillnader mellan Göteborg och Stockholm. 

Klicka här för att hitta fler avsnitt från Let's tech-podden.