Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 27, 2022

På måndag är vi äntligen tillbaka med en ny säsong av Techrekpodden. I det första avsnittet får ni höra Linn Halmstrand som är Head of Talent på Funnel. 

Tills dess får ni höra en liten sammanställning från den föregående säsongen.