Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 8, 2018

I det andra av två sommaravsnitt av Techrekpodden gästar Amanda Öberg som är HR Manager på IT-konsultbolaget Agero. Amanda har en bakgrund från Ants där hon startade sin karriär som researcher. Hon ger sin syn på hur viktigt det är med företagskultur och värderingar som får personalen att vilja stanna kvar,...