Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2018

Lisa Hartikainen är tjejen som gjort raketkarriär. Idag är hon Head of Employer Branding på Tieto, bara två år efter hon avslutade personalvetarprogrammet på Linköpings Universitet. I det här avsnittet diskuterar vi hur hon hamnade i sin nuvarande roll efter att ha börjat sin karriär på Daniel Wellington, precis innan det företaget blev riktigt stort.

Genom sin roll har Lisa stor insikt i Employer Branding, ett begrepp som börjar bli allt vanligare, men som få företag verkligen förstår. Under samtalet diskuterar vi bland annat vikten av Employer Branding och hur man på ett trovärdigt sätt kan berätta om sin organisation, men också hur man kan hantera krockar med marknadsavdelningarnas brandingstrategi.