Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2023

I det senaste avsnittet av Techrekpodden tar vi oss an de aktuella och alltmer viktiga ämnena samhällsrisker, säkerhetsskydd och beredskap. Vår gäst denna vecka är Mattias Engström, Human Threat Intelligence Lead på Truesec, en expert inom området med en bakgrund inom bland annat försvarsmakten och FRA.

Mattias ger oss insikter i vikten av säkerhetsskydd och samhällsskydd, baserat på hans omfattande erfarenheter inom både försvar och cybersäkerhet. Vi diskuterar även cybersäkerhet och cyberskydd i stort, och Mattias förklarar för oss vad 'human threat intelligence' innebär.

Detta avsnitt är en djupdykning i de växande utmaningarna och lösningarna inom säkerhet och skydd i en alltmer digitaliserad värld. Nästa vecka delar vi del två med Mattias där vi går in mer på personalsäkerhet & säkerhetsprövningar.

Är ditt företag i behov av IT-rekrytering, eller vill du tipsa om en gäst? Hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.