Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 5, 2018

I det här avsnittet Techrekpodden gästas Carl-Johan av Dag Wolters från Hello World! Dags son visade vid 12 års ålder stort intresse för programmering, men det fanns ingenstans att vända sig för att utveckla intresset. Till sist sökte sig familjen till USA, där det finns ett stort antal programmeringsläger för barn och ungdomar. Där väcktes idén att starta en liknande förening i Sverige, och kort därefter startade Dag och hans fru Ulrika Hello World! som bedriver läger och meetups för barn och ungdomar från hela Sverige.