Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2018

I årets sista avsnitt av Techrekpodden gästar Camilla Wallander som är VD på kommunikationsskolan Berghs. Vi får höra Camilla om hur marknads- och kommunikationsrollen förändrats, sammankopplingen mellan sälj och marknad och hur du kan tänka vid internkommunikation för att nå ut genom bruset till dina anställda. 

Att vara en lärande organisation är något som blir allt viktigare för att både locka till sig och behålla medarbetare. Lyssna på Camilla om hur du lyckas med det och även internutbildningar, digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden och kompetensomställningar. 

 

Tack för att ni lyssnat på Techrekpodden i år. Vi är tillbaka några veckor in i januari. Vill du höra mer om oss, skriv till ett mail till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se.

Linkedin

Facebook

Instagram