Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 20, 2021

Tack till er som lyssnat på den åttonde säsongen av Techrekpodden. Vi är tillbaka nästa år med nya avsnitt. 

God jul och gott nytt år önskar vi som arbetar med Techrekpodden!