Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 10, 2018

På måndag den 17:e september är vi tillbaka med en ny säsong av Techrekpodden. Prenumerera på podden i din podcastapp så ses vi då. 

 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om oss på Ants.se.

Linkedin

Facebook

Instagram