Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 14, 2020

I det sista avsnittet för året så gästas vi av Pär Fors som sitter som ordförande i IT&Telekomföretagens styrelse. Pär har en intressant bakgrund från stora organisationer som WM-data och CGI. Vi får höra om ledarskap i stora organisationer, vad synligt ledarskap är och varför det är så viktigt, organisationsstrukturer och varför det är viktigt att ledare inom IT förstår IT. 

Pär berättar även sina tankar om hur IT-branschen kan bli mer jämställd och om arbetet i IT&Telekomföretagen. 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se