Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 5, 2021

Denna annandag påsk gästas Techrekpodden av Frida Emilsson som är en av grundarna till Worldfavor. Vi får höra om hur Worldfavor och deras produkt kom till, hur det var att ta in investerare samt vilka lärdomar och erfarenheter från där här resan. 

Worldfavor är en hållbarhetsplattform. Frida berättar om hur man kan använda verktyget, vilka olika mätpunkter som finns och vilka positiva och negativa effekter man kan ha som företag. 

Är ditt företag i behov av IT-kompetens, hör av dig till cj@ants.se eller läs mer om hur vi arbetar på ants.se