Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 16, 2018

I avsnitt 12 av Techrekpodden träffar Carl-Johan en man med 25 års erfarenhet av IT-branschen, nämligen Björn Lantz som är Koncern-VD på ByBrick. Det blir en tillbakablick på 90-talets IT-crash då Björn var med och startade byBrick och Carl-Johan var med och startade AntsFramförallt kretsar samtalet om hur det är att styra ett Koncernbolag och hur det gick till när byBrick köpte upp Ants IT.

 

Läs mer om Ants

Linkedin

Facebook

Instagram