Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2018

Maria Rankka berättar om sitt förändringsarbete i Stockholms Handelskammare. Vi diskuterar hur Maria förändrade handelskammaren från dammig organisation till dagens modern organisation men hinner också med att diskutera migrationsfrågor och näringslivets förhållande till trögheten i demokratiska processer. Vi diskuterar också om när det är dags att sluta på ett jobb och om att våga ta steget mot något nytt.

 

Ants.se